Aanpak

Vertrouwen en een klik

Vertrouwen en een klik met de mediator in dit voor jullie emotionele traject is heel erg belangrijk. Allereerst heb ik met jullie beide  kort telefonisch contact om de kwestie te bespreken en neem ik jullie op hoofdlijnen mee in het mediationproces.
We plannen het kosteloos en vrijblijvend informatiegesprek in. De ervaring heeft geleerd dat jullie veel vragen hebben en dat het informatiegesprek zich uitstekend leent om daar al veel antwoorden op te geven. Het geeft jullie rust en richting. Aan het eind van dit gesprek bepalen jullie of mediation iets voor jullie is en of ik de gewenste mediator die jullie gaat begeleiden.

Openingsfase

In de openingsfase wordt de mediationovereenkomst met elkaar doorgenomen. Er wordt stilgestaan bij de belangrijke voorwaarden vrijwilligheid, vrijblijvendheid en vertrouwelijkheid. Het tekenen van de geheimhoudingsverklaring is daar ook een belangrijk onderdeel van.

In gesprek

Vervolgens gaan jullie onder begeleiding van mij met elkaar in gesprek en worden de belangen van ieder in kaart gebracht.
PWMediation laat alle belangen de revue passeren en bewaakt de afspraken die evenwichtig en realistisch dienen te zijn. Indien nodig adviseer ik jullie om de gemaakte afspraken eerst te laten toetsen bij specialisten om aan de (wettelijke) eisen te voldoen, voordat we deze vastleggen.

Vastleggen

Als jullie het over de inhoud eens zijn, dan kunnen de afspraken vastgelegd worden in het convenant c.q. vaststellingsovereenkomst en kan deze ondertekend worden. Mocht het gewenst zijn, dan kan de overeenkomst door inschrijving bij de notaris een executoriale status krijgen.

Einde mediation

In 80% van de gevallen blijkt mediation een grote bijdrage te leveren aan de onderlinge relatie. Het grootste compliment dat PWMediation kan krijgen:
‘Dank voor je hulp, maar we kunnen het nu verder zelf wel.’