Mediation

Over mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Als onafhankelijke bemiddelaar help ik u en de andere partij(en) om samen te zoeken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van gesprekken en onderhandelingen. Dit doet hij door ervoor te zorgen dat de communicatie tussen partijen weer op gang komt.

De mediator is onafhankelijk, onpartijdig en (ver)oordeelt niet. Hij bemoeit zich ook niet met de inhoud van het conflict. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben. Daarom vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. U kunt op basis daarvan beslissen of mediation iets voor u is en of de mediator u aanspreekt.

Afspraken mediation in overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. Dit is meestal een vaststellingsovereenkomst waaraan beide partijen gebonden zijn.

Mediation in plaats van de rechter

Heeft u een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, onder begeleiding van deskundige hulp. Mediation heeft in meer dan 80% van de gevallen een goede afloop.

Voordelig

Mediation is voordelig, de kosten worden meestal gedeeld door beide partijen. Bij arbeidsconflicten kan het zijn dat de werkgever de kosten draagt. Dit doet echter niets af aan de onpartijdigheid van de mediator. De mediator handelt onder strikte voorwaarden zoals de MfN die voorschrijft.

Zit het oortje van het koffiekopje links of rechts?

Het is maar hoe je er tegenaan kijkt, zult u zeggen. En daar heeft u volledig gelijk in. Ieder mens is verschillend en kijkt op een andere manier tegen een conflict aan. PWMediation helpt alle partijen om dit inzichtelijk te maken en zorgt ervoor dat er wederzijds begrip ontstaat, zodat er een oplossing komt die voor alle partijen wenselijk is.

Wilt u het heft in eigen handen nemen en voorkomen dat een rechter over uw lot beslist? Ga dan in mediation. U voorkomt daarmee onnodige frustratie tijdens, maar zeker ook ná het mediationproces.

Hoe ziet het mediationproces er op hoofdlijnen uit?

Allereerst is er de kennismaking. Als u het vertrouwen in mij heeft, dan stel ik de mediationovereenkomst op en deze tekenen we bij de start van het mediationtraject. ik help u als eerste om tot de kern van het conflict te komen. De belangen en wensen van alle partijen worden inzichtelijk gemaakt en we gaan kijken wat ieder nodig heeft richting de (nieuwe) toekomst. Als er kinderen in het spel zijn, dan zijn zij een wezenlijk onderdeel in de gesprekken. Daarna volgt de inventarisatie van al uw vermogensbestanddelen, leg ik uit welke opties er zijn om hierin tot een keuze te komen. Zijn alle partijen het eens geworden, dan zullen de afspraken vastgelegd worden in (indien van toepassing) het ouderschapsplan en/of in het convenant (tevens vaststellingsovereenkomst).

Kosteloos en vrijblijvend informatiegesprek

Ik maak graag eerst persoonlijk kennis met u. Dat geeft mij de gelegenheid om meer te vertellen over mijn aanpak, het mediationproces én de bijkomende kosten. Dit gesprek kost niets en u bent nergens aan gebonden.

U kunt direct een afspraak in mijn agenda plannen. Druk op de knop ‘Afspraak maken’ hier op de website.

Mocht u eerst nog vragen hebben, neemt u dan telefonisch contact op of via WhatsApp of het contactformulier op deze website. Binnen 24 uur zal ik deze beantwoorden.