Alimentatie

Alimentatie

Meer nog dan de eigen woning is alimentatie in de meeste gevallen een belangrijk en beladen onderwerp in de afwikkeling van de scheiding. Waarom moet ik dit betalen aan mijn ex-partner en hoe hoog is dat bedrag per maand? PWMediation helpt jullie om hier antwoorden op te krijgen.

Kinderalimentatie

Gaan jullie scheiden en hebben jullie kinderen? Dan zijn jullie verplicht om samen een financiële regeling af te spreken voor de verzorging van jullie kind(eren). Dit heet kinderalimentatie. Vanaf 1 maart 2009 heeft kinderalimentatie op grond van de wet voorrang boven partneralimentatie en is het niet mogelijk deze af te kopen.

Jullie kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt het bedrag. Is het bedrag te laag, dan stelt hij een ander bedrag vast. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag.

Partneralimentatie

Heb jij of je ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie.

Jullie kunnen onderling afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. PWMediation helpt jullie daarbij door de berekening te maken en uit te leggen hoe het precies zit.

De partneralimentatie stopt (tussentijds) in de volgende situatie:

– de ontvanger zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
– de ontvanger met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
– de ontvanger overlijdt.

Als ontvanger van partneralimentatie ben je verplicht die partneralimentatie in jouw aangifte inkomstenbelasting aan te geven als inkomen. Als betaler van partneralimentatie mag jij deze aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting.