Scheidingsconvenant

Scheidingsconvenant

Er zijn veel praktische zaken te regelen tijdens én na uw scheiding. In het scheidingsconvenant worden de onderlinge (toekomstige) afspraken over uw vermogensbestanddelen, eventuele schulden, het opgebouwde pensioen, uw eigen woning, inboedel en dergelijke vastgelegd. Dat zijn veel zaken waar u over na moet denken. En welke keuzemogelijkheden heeft u daarin?

pwmediation helpt u daarbij om uit de verschillende opties per onderwerp tot keuzes te komen. Een eventuele doorverwijzing naar een specialist om u goed en volledig te laten adviseren over een bepaald onderwerp kan het advies zijn. Het voorkomt dat u in de toekomst mogelijk tegen een (financiële) tegenvaller aanloopt waar u nu geen rekening mee gehouden hebt.

Het scheidingsconvenant is pas bindend nadat alle partijen er een handtekening onder gezet hebben. Tot die tijd kunt u altijd terugkomen op de gemaakte afspraken.

Ter verkrijging van een ‘executoriale titel’ dient de advocaat (of bevoegd notaris) het verzoekschrift in bij de rechtbank met het verzoek het scheidingsconvenant onderdeel te laten zijn van de te verkrijgen beschikking. Deze executoriale titel zorgt ervoor dat als een partij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, de andere partij, zonder tussenkomst van een rechter, deze gemaakte afspraken direct kan afdwingen door het inschakelen van bijvoorbeeld een deurwaarder.