Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Gaat u uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag), maar ook voor de samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan worden de afspraken vastgelegd over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:
– hoe u de zorg en opvoeding verdeeld (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
– hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze, een nieuwe partner of verhuizing;
– de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding of bepaalde regels (bedtijd, huiswerk). Over het contact met de beide families kunt u ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

Zorgregeling of omgangsregeling

De zorg- of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan.
Ouders met ieder ouderlijk gezag spreken een ‘zorgregeling’ af. Deze regeling bevat afspraken over hoe zijde zorg- en opvoedingstaken verdelen.
Als maar één ouder gezag heeft, spreken de ouders een ‘omgangsregeling’ af. De ouder zónder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht op omgang met het kind.

Aanpassen van uw ouderschapsplan

Waarschijnlijk zal het ouderschapsplan in de loop van de tijd nog een paar keer aangepast moeten worden, want wat er op dit moment passend is, voldoet misschien over een half jaar niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij u samen kijkt hoe alles loopt, bijvoorbeeld ieder half jaar na de scheiding (mogelijk onder begeleiding van pwmediation).