Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag), maar ook voor de samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan worden de afspraken vastgelegd over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:
– hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
– hoe jullie elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
– de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijd, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunnen jullie ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

Zorgregeling of omgangsregeling

De zorg- of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan.

Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een ‘zorgregeling’ af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen.

Als maar één ouder gezag heeft, spreken de ouders een ‘omgangsregeling’ af. De ouder zónder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.

Aanpassen van jullie ouderschapsplan

Waarschijnlijk zal het ouderschapsplan in de loop van de tijd nog een paar keer aangepast moeten worden, want wat er op dit moment passend is, voldoet misschien over een half jaar niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij jullie kijken hoe alles loopt, bijvoorbeeld iedere drie maanden na de scheiding (eventueel onder begeleiding van PWMediation).