Pensioen

Pensioen

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?
In beginsel heeft u recht op de helft van het ouderdomspensioen van de ander dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. (deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995)

De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt het ouderdomspensioen uit aan u beiden.

Om dit te kunnen doen, moet de pensioenuitvoerder wel van de scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor stuurt u allebei de pensioenuitvoerder toe het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Dit formulier dient binnen 2 jaar na scheiding bij hen binnen te zijn.

Als de pensioenuitvoerder uitbetaalt, dan betaalt deze aan beide de pensioendelen netto uit (premies en belasting zijn hier al vanaf).
De pensioenverdeling heeft voor beide geen fiscale gevolgen, behalve als door de verdeling (een van) u in een andere belastingschijf komt.

Andere verdeling van het ouderdomspensioen

U kunt een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor de een en 40% voor de ander.
Deze afspraken moet u vastleggen in het scheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder zal een afschrift van het scheidingsconvenant nodig hebben om op basis van de gemaakte afspraken de juiste berekeningen te kunnen maken.

Afzien van ouderdomspensioen

U kunt ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als u allebei ongeveer evenveel pensioen heeft opgebouwd. Deze afspraken moeten vastgelegd worden in het scheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder zal een afschrift van het scheidingsconvenant nodig hebben en daarmee maakt u duidelijk dat de pensioenuitvoerder niets hoeft te doen.

Conversie van het ouderdomspensioen

Conversie is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Conversie betekent letterlijk omzetting. Deze omzetting slaat op het feit dat hierbij een deel van het ouderdomspensioen definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen van de andere ex-partner.

pwmediation helpt u graag om hier inzicht in te krijgen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.