Pensioen

Pensioen

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?
In beginsel hebben jullie beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen van de ander dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. (deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995)

De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt het ouderdomspensioen uit aan jullie beiden.

Om dit te kunnen doen, moet de pensioenuitvoerder wel van de scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor sturen jullie de pensioenuitvoerder toe het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Dit formulier dient binnen 2 jaar na scheiding bij hen binnen te zijn.

Als de pensioenuitvoerder uitbetaalt, dan betaalt deze aan beide de pensioendelen netto uit (premies en belasting zijn hier al vanaf).
De pensioenverdeling heeft voor beide geen fiscale gevolgen, behalve als door de verdeling (een van) jullie in een andere belastingschijf komen.

Andere verdeling van het ouderdomspensioen

Jullie kunnen een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor de een en 40% voor de ander.
Deze afspraken moeten jullie vastleggen in het scheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder zal een afschrift van het scheidingsconvenant nodig hebben om op basis van de gemaakte afspraken de juiste berekeningen te kunnen maken.

Afzien van ouderdomspensioen

Jullie kunnen ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als jullie allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Deze afspraken moeten jullie vastleggen in het scheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder zal een afschrift van het scheidingsconvenant nodig hebben en daarmee maken jullie duidelijk dat de pensioenuitvoerder niets hoeft te doen.

Conversie van het ouderdomspensioen

Conversie is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Conversie betekent letterlijk omzetting. Deze omzetting slaat op het feit dat hierbij een deel van het ouderdomspensioen definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen van de andere ex-partner.

PWMediation helpt jullie graag om hier inzicht in te krijgen, zodat jullie een weloverwogen keuze kunnen maken.